Vårterminen

Längesedan denna sida uppdaterades, men nu har jag tagit ett litet krafttag och ändrat en del på hemsidan. Den här terminen har jag haft två till föreläsningar om kristen tro på parkskolan. Jag hade två föreläsningar i höstas också. Det har varit jättepositiva upplevelser, har fått många intressanta frågor från eleverna och fått ett mycket positivt bemötande!

De kristna skolgrupperna träffas på tre av skolorna. På Parkskolans kristna skolgrupp, som startade det här läsåret, är det en grupp på ca 10 elever som träffas varje vecka. På Nolaskolans kristna skolgrupp är det också ca 10 personer som träffas varje vecka och på Praktiska Gymnasiet så är det två elever som kämpar på och träffas tillsammans med mig varje vecka.

Under skolavslutningen kommer vi att göra ett event där vi kör archery tag gratis för ungdomar som slutat skolan. Mer info om detta kommer.

//Pontus